Respektfuldt samarbejde med omtanke

For at få en mere bæredygtig verden arbejder vi ikke for dig.
Vi arbejder med dig!

Når vi rekrutterer, gør vi det bæredygtigt. 

For det første kigger vi efter egnede kandidater i hele verden. Der er dygtige mennesker i alle verdens lande, og kan vi bidrage til at dygtige og talentfulde mennesker får en chance for at komme til Danmark og bidrage til deres egen families trivsel og landets velfærd – så gør vi det. 

Vores måde at arbejde er bæredygtig fordi den er bygget på respekt og omtanke for hinanden. I vores øjne er bæredygtigt også at tage hånd om hele medarbejderens livscyklus. 

Det hjælper ikke, at vi kun er der, når I skal rekruttere og bruge folk. Hvad så, når I ikke skal bruge dem længere? 

Det er i vores øjne også bæredygtigt at tænke i livscyklus. Lige fra den første dag, hvor den nye medarbejder deltager i et onboarding forløb. Til den tid, hvor coaching hjælper kollegaen til at trives. Og måske endeligt den dag, hvor jeres veje må skilles. Vi er med på personens rejse i jeres virksomhed på indsigtsfuld og bæredygtig måde. 

Så et frø og se et træ vokse

Et bæredygtigt samarbejde handler også om at så frø og få det til at spire og vokse. 

Når vi f.eks. rekrutterer en medarbejder til en stilling, er vi også med til at udvikle medarbejderen til en dag at finde nye muligheder i organisationen. Vi ved, at hvis man sår et talent, så får man med tiden et stort, stærkt træ.

Både mennesker og virksomheder har en livscyklus

Vi tager ansvar for hele kandidatens livscyklus

Det kræver perspektiv, gode menneskekundskaber og en altid opdateret viden om de brancher, vi arbejder i og de mennesker, vi møder fra hele verden, at finde den bedste kandidat, der vil trives og vokse over tid hos jer. 

Når man tænker på, hvor krævende det er at finde den rigtige kandidat til en stilling, giver det god mening at tage vedkommende under armen fra dag ét og sørge for en rigtige og udbytterig onboarding til jeres virksomhed. 

Selvtillid til at performe

Vi kalder vores onboarding programmer for performancecoaching. For en struktureret onboarding proces forbereder ikke blot nye ansatte til jobbet. Den skaber også̊ øget engagement og selvtillid til at performe.

Og skulle den dag komme, hvor jeres relation til medarbejderen er nået til vejs ende, kan vi bidrage med en respektfuld afvikling i et skræddersyet outplacement forløb, der skaber to vindere.

Sådan arbejder vi med kandidatens livscyklus
i en virksomhed

Finde og rekruttere den rette
Onboarde for succes
Udvikle og
transformere
Afvikle og
udskifte

Hele forskellen er, hvordan vi arbejder sammen

Dybdeinterviews og menneskelig forståelse skaber træfsikkerhed

Empati, forståelse og nysgerrighed skaber træfsikkerheden

Fuldstændig
klar til
start

Den måde vi arbejder på, rummer svaret på, hvorfor vi ønsker at arbejde strategisk med vores kunder. 

Måden vi går ind og analyserer, udarbejder jobprofiler, kigger på personprofiler, opsætter annoncer og begynder at tage folk ind til rekruttering gør os fuldstændig klare og afklarede til interviews. 

Det er et billede på, hvordan vi håndterer en rekrutteringsopgave. Hvordan vi laver dybdeinterviews, motivationsanalyser og virkelig prøver at forstå mennesket bag og ikke kun fagligheden, men også kulturen, empatien og de menneskelige egenskaber. Eller sagt på en anden måde, hvordan vi med indlevelse og forståelse sikrer en høj træfsikkerhed, hvor evnen til at motivere og flytte passive kandidater også spiller ind.

Vi værner om produktivitet og arbejdsglæde helt fra start af

Vi værner både om produktivitet og arbejdsglæde, og det gør vi helt fra starten i et samarbejde. 

Vi kigger både på styrker og talent og prøver at frigøre det potentiale, medarbejderen har. Vi går efter medarbejdertilfredshed, for det er i sidste ende dét, der skaber en velfungerende medarbejder på alle parametre.