Rekruttering bliver endnu vigtigere i fremtiden

Det er vigtigere end nogensinde før at finde den rette personlighed, der fra dag ét matcher jeres værdisæt og som vil trives i jeres kultur og helt naturligt adoptere de tanker og arbejdsprocesser, I betragter som sund fornuft. 

Gennem vores faglige kompetencer, indgående branchekendskab og menneskelige kundskaber finder vi de bedste kandidater i en omskiftelig verden i en grundig rekrutteringsproces. 

Der er ingen genveje til det helt rigtige valg. Der er kun struktureret arbejdsgange og en evne og lyst til at gå ind i maskinrummet i jeres virksomhed. Hos D&K sørger vi for at dokumentere ROI på vores rådgivning og services i hele medarbejderens livscyklus. 

Det er dyrt at tage fejl. Både for virksomheden og for kandidaten. Derfor går vi hellere en ekstra mil for at være helt sikre på matchet. Det er der mange, der har været glade for siden 2000. 

Hele forskellen er, hvordan
vi arbejder sammen

Hvad er det, der gør at nogle rekrutteringsvirksomheder lykkes bedre end andre, når det kommer til rekruttering?

Har virksomheden mange research- og rekrutteringsspecialister? Har de et større internationalt netværk? Eller har de bare været heldige flere gange? Sidstnævnte er ikke så sandsynligt, for vedvarende succes med rekruttering kræver nogle klare og gennemgående faktorer, som altid viser sig hos de virksomheder, der er de dygtigste til rekruttering. Det kræver et strategisk, taktisk og operationelt forankret samarbejde med kunderne. De kunder, der med andre ord, anser rekruttering som en prioriteret strategisk kerneopgave, der er med til at sikre optimal performance, vækst og konkurrencedygtighed, oplever også, at de får de helt rigtige kandidater! 

De rekrutteringsvirksomheder, som gør det bedst, har det til fælles, at de opsætter klare ROI på samarbejdet. ROI kan defineres, måles og bruges aktivt til at nå virksomhedens mål, men også i udvælgelsen af den rette rekrutteringsvirksomhed. 

    


Her er vores tre trin, der har vist sig at være vejen til et succesrigt samarbejde.

Step 1

Vi forbereder os i dybden

Step 2

Vi styrer hele processen fra A-Z

Step 3

Vi sikre os, at vi når i mål