Personvurdering

Dahl & Kjærgaard anvender psykologiske vurderings- og testværktøjer fra den danske virksomhed People Test Systems A/S (PTS).  PTS har sit udspring i midten af 1990’erne, hvor analyserne blev udviklet til det danske og skandinaviske erhvervsliv. Testværktøjer fra PTS er i dag i dag bredt anvendt både i private- og offentlige virksomheder.

Testværktøjerne kan anvendes i forskellige sammenhænge f.eks. i forbindelse med rekruttering, personlig- og gruppeudvikling.


People Test Person, PTP, er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejder og ledere. PTP  afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber. Analysen giver et grundigt indblik i kandidatens personlighed som f. eks. ledelsesstil, holdninger og værdier samt evnen til implementering  og eksekvering.


People Test Logik PTL, er en kombinationsanalyse og beregner, som de fleste andre intelligensanalyser, en generel intelligensscore. Derudover giver analysen , i modsætning til mange andre intelligenstests, en detaljeret profil af testpersonens intelligens og logiske formåen inden for en række specifikke områder.


PT360° er et 360 graders lederassessmentværktøj, der er udviklet særligt til at opfylde 
erhvervslivets behov og krav. Analyseværktøjet giver overblik og mulighed for integration med person- og intelligensanalyse og at det kan benyttes til optimering af en lang række af virksomhedens fokusområder til opnåelse af mål og resultater.


Dahl & Kjærgaard tilbyder bistand til personvurderinger, både som en integreret del af de rekrutteringsopgaver vi løser eller som en helt separat ydelse.