Outplacement

Dahl & Kjærgaard tilbyder et unikt outplacement forløb for dig, der er blevet opsagt, hvor vi kombinerer rådgivning og coaching med fokus på inplacement.

Det betyder, at vi er aktive og opsøgende på dine vegne i forhold til potentielle nye arbejdsgivere og i samarbejde med dig hjælper til med at finde det rette nye job.

Som en del af den individuelle proces tilknyttes du en konsulent fra Dahl & Kjærgaard, der fungerer som sparringpartner for dig gennem hele forløbet. I perioden vil vi løbende mødes på vores adresse, og der vil typisk være en vekselvirkning mellem konsulentbistand og hjemmearbejde.

Perioden og forløbet tilpasses individuelt til dig ud fra dine ønsker og behov. Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvordan et forløb evt. kan se ud: 

Indledning >
• Afklaring og
  forventningsafstemning

• Gensidig kemi og rolleafklaring
• Tilrettelæggelse af forløb

 

Afdækning >
• Motivationsretning afdækkes
• Personlighedsvurdering med
  udgangspunkt i tests

• Kompetenceprofil udarbejdes
• Karriereønsker og karriereplan
  formuleres

Klargøring >
• Opdatering af CV
• Opdatering af LinkedIn profil
• Netværksanalyse
• Viden om jobmarkedet
• Jobsøgningsstrategier
• Indsatsplan

Jobsøgning & opfølgning
• Netværksbearbejdning

• Interviewtræning
• Rådgivning om ansøgninger
• Løbende coaching
• Rådgivning ifm. opstart i nyt job
• Evaluering af forløb

Indledning >
• Afklaring og forventningsafstemning
• Gensidig kemi og rolleafklaring
• Tilrettelæggelse af forløb


Afdækning >
• Motivationsretning afdækkes
• Personlighedsvurdering med
  udgangspunkt i tests

• Kompetenceprofil udarbejdes
• Karriereønsker og karriereplan
  formuleres

 

Klargøring >
• Opdatering af CV
• Opdatering af LinkedIn profil
• Netværksanalyse
• Viden om jobmarkedet
• Jobsøgningsstrategier
• Indsatsplan


Jobsøgning & opfølgning
• Netværksbearbejdning

• Interviewtræning
• Rådgivning om ansøgninger
• Løbende coaching
• Rådgivning ifm. opstart i nyt job
• Evaluering af forløb