Vi tager ansvar - også når det bliver alvorligt

I en omskiftelig verden, kan det ske, at I skal træffe den svære, men nødvendige beslutning, at afskedige dygtige medarbejdere. 

Her viser al erfaring, at det på alle parametre bedst kan betale sig, at forløbet sker på en respektfuld og menneskelig måde. 

Når I sørger for, at medarbejderen kommer godt videre i sit arbejdsliv, vil det ikke kun påvirke vedkommendes indtryk af virksomheden, men også resten af organisationen, som diskret følger med. God stil og god kommunikation kommer aldrig til at gå af mode. 

Med en struktureret og positiv tilgang til et outplacement forløb styrker I også jeres employer branding, der bliver stadig vigtigere for alle typer virksomheder. I dag følger kandidater med på alle jeres platforme og ser og husker alle de gode – og dårlige historier, der kan knyttes til jeres virksomhed fra nuværende og tidligere medarbejdere.

Outplacement

Når I får sagt pænt farvel til jeres medarbejdere, baner I vejen for deres videre karriere og styrker samtidig jeres employer branding.

Det er vigtigt, at din tidligere medarbejder ikke blot kommer godt ud af organisationen, men også godt videre i sit nye liv med en ny karriere. 

I processen arbejder vi med målsætninger, planlægning og indsatser, der retter sig mod fremtiden. Det er individuelt tilpassede forløb ud fra den enkeltes kompetencer, ønsker og behov. Målet er naturligvis, at personen trygt kan fortsætte karrieren et nyt sted og tro på egne evner og muligheden for at få succes.

Når en virksomhed mister en dygtig medarbejder, kan tiden være inde til at tænke i nye processer, uddelegere opgaver og anvende digitale løsninger fremover…

Annette Otto SVP for People, Brand & Sustainability

De første 100 dage

Det er vigtigt, at vores certificerede konsulenter er med før, under og efter opsigelsen.

Vi gør meget ud af at holde kontakten til den person, der outplaces i de første 100 dage. For al erfaring viser, at de første 100 dage er kritiske i forhold til at forlade et job og forberede sig på at finde et nyt. 

Vores outplacement forløb er udviklet ud fra konkret viden om det aktuelle arbejdsmarked, den enkelte branche, assessment og ikke mindst viden om, hvilke tiltag, der giver fremdrift og resultater – og i sidste ende et nyt job.

Afvikle og udskifte