Onboarding skaber forudsætningerne for optimal medarbejdertrivsel

En god onboarding sikrer, at den nye medarbejder performer og oplever succes fra starten via klart definerede mål og delmål.

Processen sikrer trivsel og arbejdsglæde for den nye medarbejder med en positiv effekt på medarbejderindsatsen med lavere medarbejderomsætning, mindre stress og samtidig sikrer kollegaerne indtryk af, at den nye kollega skaber værdi. 

Forløbet tager 6 måneder, og i processen bliver medarbejderen løbende coachet og vil opleve et frirum til at åbne for personlige og jobmæssige udfordringer, som potentielt kan forhindre den bedste performance i det nye job. Langt de fleste oplever det som en professionel og personlig gevinst, der skaber grobund for succes i alle livets forhold.

”Jeg oplevede en oprigtig interesse i mig som person og ikke kun som en kandidat, der er forretning i”.
Morten Bentzen
Adm. dir. Fitness World

Sådan gør vi

Step 1
Indledende møde
Step 2
Personlige møder
Step 3
Evaluering

Coaching på alle niveauer

Vi kunne også kalde dette afsnit for realisering af jeres human capital.

Det vil sige, vi hjælper med at udvikle og transformere de nuværende medarbejdere med performancecoaching, trivselscoaching eller andre opgaver, hvor vi er med til at lave et uddannelsesprogram, der giver medarbejderne de kompetencer, de har brug for.

For samtidig med, at kravene til jobbet og behovene for virksomheden skifter, så ændrer folk sig også over tiden. Nogle viser sig at have evner for ledelse, mens andre måske performer bedst som specialister. Uanset den enkeltes drive og talent, så klæder vi dem på til den rejse, der gavner dem og jeres virksomhed bedst.

Udvikle og transformere

  • Coaching – personlig udvikling og karriererådgivning
  • Personlig og/eller karrieremæssige udviklingsplaner
  • Udvikling for at performe

Coaching frigører potentialet

Personlig coaching er et effektivt partnerskab, der kan hjælpe med at skabe klarhed og retning mod det, vi virkelig ønsker. Det er en vej til at genopdage de styrker og potentialer, som fører os mod vores mål. 

Personlig coaching er både en blød og effektiv måde at skabe selvindsigt og bryde og erstatte uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Vi coacher naturligvis den enkelte i hans eller hendes karriere med hensyn til den enkeltes privatliv. For i dag hænger arbejds- og privatliv naturligvis sammen – ikke mindst nu, hvor hjemmearbejde er blevet et must, der åbner døren for ny fokus på fjerntrivsel.

Procesbeskrivelse i coachingforløb

  1. Foundation
  2. Profilanalyse og tests
  3. Coaching, teori og refleksion
  4. Evaluering og procesoverdragelse