Ledige stillinger

Nedenfor vises de stillinger, som aktuelt er annoncerede.

Vi arbejder løbende med en lang række search opgaver - stillinger som ikke er annoncerede.

Vi arbejder løbende med en lang række search opgaver - stillinger som ikke er annoncerede. Det er derfor en fordel at blive optaget i vores karrierebank. Du er sikret fuld diskretion, da der kun er adgang til karrierebanken for vores egne researchere og konsulenter.

Ønsker du optagelse i vores karrierebank indsend her 

Ønsker du at blive opdateret på nye ledige stillinger, kan du følge os på LinkedIn

Nederst på siden kan du læse om vores rekrutterings- og ansættelsesprocedure.

Det er derfor en fordel at blive optaget i vores karrierebank. Karrierebanken er kun med adgang for vores egne researchere og konsulenter, hvorfor du er sikret fuld diskretion.

Ønsker du optagelse i vores karrierebank
klik her

Indhold hentes

Rekrutterings- og ansættelsesprocedure

Vi forsøger at gøre vores rekrutterings- og ansættelsesproces til en positiv oplevelse for alle kandidater. Nedenstående er nogle af de typiske skridt, du kan forvente at komme igennem, når du søger stilling igennem Dahl & Kjærgaard.

Ansøgning
Når du har indsendt din ansøgning, modtager du med det samme en mail som bekræfter, at vi har registreret din ansøgning. Alle ansøgninger skal sendes elektronisk via et link i stillingsannoncen.

Indbydelse til samtale
Vi vil som udgangspunkt gennemgå de indkomne ansøgninger umiddelbart efter at ansøgningsfristen er udløbet, og du vil snarest herefter få at vide, om vi gerne vil se dig til en samtale. På stillingsopslag uden ansøgningsfrist indkalder vi løbende til samtaler.

Vores møde
Det er vigtigt med en grundig introduktion, hvor vi sammen vurderer om der er basis for et godt match mellem dig og den virksomhed du søger hen til. Udover, at vi naturligvis gerne vil vide en masse om dig, vil vi give dig et mere nuanceret billede af stillingen, vores kunde og den dagligdag og virksomhedskultur, du vil møde der. 

På mødet vil vi fokusere på at få afdækket dine kompetencer, din motivationsretning og ikke mindst dine forventninger til din fremtidige virksomhed. 

Afhængig af jobbet kan der være tale om at indbyde dig til flere samtaler.

Personlighedsanalyser
Som en del af rekrutteringsprocessen anvender vi ofte psykologiske vurderings- og testværktøjer, almindeligvis i form af en personlighedsanalyse og en logisk analyse. Analyserne giver ikke et fyldestgørende billede af dig som person, men bruges som dialogværktøj og som et supplement til de øvrige oplysninger, du giver os under samtalerne. Du vil altid få en grundig og personlig tilbagemelding, ligesom du får mulighed for at kommentere og nuancere resultaterne. 

Vi benytter altid anerkendte analyser, der er valide og tilpasset målgruppen, og vores konsulenter er certificerede til at give testtilbagemeldinger. Vi arbejder efter Dansk Psykologforenings retningslinjer for erhvervstest.

De primære testværktøjer vi bruger er PTP (People Test Person), PTL (People Test Logik) og People Test 360°. Vil du læse mere om vores testværktøjer klik her

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte en af vores konsulenter for en personlig dialog klik her

Dahl & Kjærgaard er 100% GDPR compliant og kontrolleres løbende af ComplyCloud.