Vi ønsker at forstå jeres virksomhed langt forbi logoet

For at sikre et succesrigt samarbejde plejer vi at sige, at vi skal forstå jeres virksomhed langt forbi jeres logo. Det gør vi i en struktureret proces, hvor vi spørger ind til kernen i jeres virksomhed. Hvordan er det at være jer? Hvordan opererer I inden for jeres branche, hvilke muligheder, trusler og åbninger ser I med jeres position på markedet?  

 

Viden klæder os på til opgaven

I de udvalgte områder, brancher og industrier kender vi DNA’et og økosystemet ud og ind. Her har vi fingeren på pulsen og er på forkant med alle muligheder, udfordringer, konkurrenter og megatrends.

Det gør os i stand til give kvalificeret modspil på jeres position på markedet, hvor vi sammen analyserer de virksomheds- segmenter, I opererer i. Vi sparrer gerne på de mål og strategier, I navigerer efter, og de initiativer I sætter i søen for at nå målsætningerne. Vi skal tale om jeres organisations opbygning og de specifikke mål og initiativer, der driver jeres line of business. Vi vil gerne kende jeres succeskriterier på området, og hvad det er for nogle projekter, I har lige nu og hvilke, der kommer fremover.

Når vi får viden på alle disse niveauer, får vi også en helt klar idé om jeres kompetencebehov. Hvad det er for en medarbejder, I helt præcist leder efter. Som du nok har bemærket, så handler alle disse spørgsmål om de faglige kompetencer til at løse faglige opgaver. Men kulturen i virksomheden spiller mindst lige så vigtig en rolle for at skabe det bedste match.

Forstå og brug de bløde værdier

Kulturen handler om, hvilke fortællinger, der ligger bag din virksomhed. Hvilke ambitioner og historie har og lever virksomheden med? 

Her tænker vi på, hvorfor og hvordan virksomheden blev etableret i tidernes morgen. Hvad er jeres opdrag, hvilke værdier er der i virksomheden, hvordan tænker I, hvad er jeres mindset og hvad er jeres attitude over for kunder, samarbejdspartnere, borgere og alle andre interessenter?

Jo bedre vi forstår jer, desto bedre kan vi hjælpe jer!

Kulturmatch og kompetencebehov

Vi giver også kultur feedback.

Når vi kommer så tæt på medarbejderne, som vi gør i en onboarding proces, så får vi en masse feedback. Den ærlighed er transparent og supervigtig i vores samarbejde. Vi tør godt give jer det røde kort, forstået på den måde, at der kan være noget, som må tages ud af spillet. 

Kortet behøver nu ikke altid være rødt. Det kan også være gult, hvor vi f.eks. giver feedback på jeres onboarding proces, som måske har mangler i diversitet eller er forældet mht. at få udlændinge ind i virksomheden. 

Fornyelse er for alle, og det gælder naturligvis også for ledelsen. Det kan være, vi anbefaler, at I får lavet flere kulturmålinger, så I kan få hævet medarbejdertrivslen. For den skal på plads før noget andet for at lykkes.

Til gengæld kan ledelsen i vores månedlige ledelsesrapporteringer se frem til konkrete forslag til forbedringer i proces-, kultur- og livscyklus håndtering. Det giver rigtig god ROI – og det giver vi jer garanti på. 

Missionen er klar og enkel: Vi bidrager til din organisations succes på jeres rejse til at udfolde virksomhedens fulde potentiale ved at finde de bedste kandidater i en omskiftelig verden, så jeres human capital konstant vokser.

  • Vi sidder på samme side af bordet og drøfter feedback på ansættelsesprocessen

  • Individuel kulturmåling og medarbejderens oplevelse af at arbejde i virksomheden

  • Vi arbejder med den enkelte medarbejders livscyklus og øger dermed produktivitet, bæredygtighed og medarbejdertrivsel

  • Månedlig ledelsesrapportering og konkrete forslag til forbedringer i proceskultur og livscyklushåndtering

  • Return on Investment garanti